Super

 • Tháng Tám 7, 2016
 • by admin

Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 5%. Dung tích: 330ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước. Bao bì: Chai thủy tinh màu nâu (24 chai/két

Silver

 • Tháng Tám 7, 2016
 • by admin

Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 4,5%. Dung tích: 330ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước. Bao bì: Lon nhôm (24 lon/ thùng

Lager

 • Tháng Tám 7, 2016
 • by admin

Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 4,7%. Dung tích: 450ml. Thành phần: Malt, hoa bia, gạo, nước. Bao bì: Chai thủy tinh màu nâu (20 chai/két

Lager

 • Tháng Tám 7, 2016
 • by admin

Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 4,7%. Dung tích: 355ml. Thành phần: Malt, hoa bia, gạo, nước. Bao bì: Lon nhôm (24 lon/ thùng

Black

 • Tháng Tám 7, 2016
 • by admin

Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 5,8%. Dung tích: 330ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước. Bao bì: Chai thủy tinh (24 chai/ két

Black

 • Tháng Tám 7, 2016
 • by admin

Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 5,8%. Dung tích: 355ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước. Bao bì: Lon nhôm (24 lon/ thùng

Red

 • Tháng Tám 7, 2016
 • by admin

Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 5,5%. Dung tích: 500ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước. Bao bì: Lon nhôm (24-12-6 lon/ thùng

Pilsner

 • Tháng Tám 7, 2016
 • by admin

Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 5%. Dung tích: 330ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước. Bao bì: Lon nhôm (24 lon/ thùng