Pilsner

 • Tháng Tám 8, 2016
 • by admin

Pilsner BIA LON Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 5%. Dung tích: 330ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước. Bao bì: Lon nhôm (24 lon/ thùng

Black

 • Tháng Tám 8, 2016
 • by admin

Black BIA LON Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 5,8%. Dung tích: 355ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước.. Bao bì: Lon nhôm (24 lon/ thùng

Lager

 • Tháng Sáu 20, 2016
 • by admin

Lager BIA LON Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 4,7%. Dung tích: 355ml. Thành phần: Malt, hoa bia, gạo, nước. Bao bì: Lon nhôm (24 lon/ thùng

Lager

 • Tháng Sáu 20, 2016
 • by admin

Lager BIA CHAI Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 4,7%. Dung tích: 450ml. Thành phần: Malt, hoa bia, gạo, nước. Bao bì: Chai thủy tinh (20 chai/két

Silver

 • Tháng Sáu 20, 2016
 • by admin

Silver BIA LON Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 4,5%. Dung tích: 330ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước. Bao bì: Lon nhôm (24 lon/ thùng

Super

 • Tháng Sáu 20, 2016
 • by admin

Super BIA CHAI Đặc tính sản phẩm Độ cồn: 5%. Dung tích: 330ml. Thành phần: Malt, hoa bia, nước. Bao bì: Chai thủy tinh (24 chai/ két